วิธีการชำระเงิน

สินค้ารายการที่โชว์ราคาบนหน้าเว็ป

1.เป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%
2.ยังไม่รวมค่าจัดส่งสินค้า (ทั้งนี้จะขึ้นกับจำนวนในการสั่งซื้อ  ขนาดของสินค้าและระยะทางในการจัดส่ง ซึ่งทาง       บริษัทฯจะประเมินราคาให้ใกล้เคียงตามค่าจัดส่งจริง
3.ท่านสามารถโอนชำระเงินค่าสินค้าผ่าน ธนาคารต่างๆได้ดังนี้
 
    3.1 ธนาคารกรุงเทพ   เลขที่บัญชี  094-040380-1    สาขา บิ๊กซี บางใหญ่          ประเภทออมทรัพย์  ชื่อบัญชี  บริษัท เค เอ็น ไซเอ็นซ์ อินโนเวชั่น จก. 
    3.2 ธนาคารออมสิน    เลขที่บัญชี  020224360469   สาขาบางใหญ่       
        ประเภทเงินฝากเผื่อเรียก 
ชื่อบัญชี บริษัท เค เอ็น ไซเอ็นซ์ อินโนเวชั่น จก.
    3.3 ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี  572-2-45152-1  สาขา บิ๊กซี บางใหญ่ 
        ประเภทออมทรัพย์ 
ชื่อบัญชี นงค์นภา มาสง่า
   3.4 ธนาคารไทยพาณิชยื เลขที่บัญชี 235-243287-4 สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)  
        ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี นงค์นภา มาสง่า
  
***กรณีหักภาษี ณ.ที่จ่าย ให้ระบุ  ชื่อ ที่อยู่ ดังต่อไปนี้***
      บริษัท เค เอ็น ไซเอ็นซ์ อินโนเวชั่น จำกัด
      162/102 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี  ต.พิมลราช  อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี  11110
      เลขที่ประจำตัวผู้สียภาษี  0125557022596
***เมื่อทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว***
 1.กรุณาโทรแจ้งการโอนชำระเงิน  มาที่  089-679-7358  ,02-571-2529-30
 2.แจ้งโอนชำระเงินผ่านทาง ID LINE : joy4808 หรือ สแกนส่งไฟล์มาที่ E.mail  address :knsci@outlook.co.th , nongnapha.nm@hotmail.com
 3.ระบุรายละเอียดสินค้า ที่อยู่ในการจัดส่ง และข้อมูลการติดต่อกลับ  เช่น เบอร์ติดต่อ หรือ อีเมลที่ชัดเจนและสามารถติดต่อได้จริงเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด
 
 
                                                               
 
 

 
 
 
        
Visitors: 153,536