เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (เครื่องวิเคราะห์คุณภาพนํ้า)

เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH Meter)

ยี่ห้อ : OHAUS ; USA

รุ่น  ST3100 F

ราคาพิเศษ  ** สินค้ายกเลิกผลิต**

 • เครื่องมือสำหรับวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ได้ในช่วง -2.00 ถึง 16.00 อ่านค่า
      ละเอียด 0.01 pH  
 • สามารถวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าของสารละลาย (mV) ได้ใน
      ช่วง -1999 ถึง 1999 อ่านค่าละเอียด 1 mV 
 • แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้าผ่านหน้าจอขนาดใหญ่แบบ Backlight LCD       
 • สามารถปรับค่าชดเชยอุณหภูมิได้ทั้งแบบmanual และแบบอัตโนมัติ (ATC)
 • มีระบบจำค่าบัฟเฟอร์ที่ใช้ในกรคาลิเบรทอัตโนมัติ และสามารถทำคาลิเบรท  3จุด
 • มีระบบตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องเองได้
 • สามารถบันทึกค่าการวัดได้ 99 ค่า
 • สามารถต่อกับเครื่องพิมพ์ได้ (กรณีซื้อเป็นอุปกรณ์ประกอบ) 
        ***อุปกรณ์ประกอบที่มากับตัวเครื่อง  ประกอบด้วย *** 
 •  หัววัด (Electrode)  รุ่น 310  Epoxy body pH combination refill electrode with buit-in temp sensor จำนวน  1  อัน
 • สารมาตรฐานสำหรับปรับเทียบ pH 4.01 ,7.00 และ 10.01  จำนวน 1 ชุด 
 • ที่ยึดหัววัด (Electrode  Holder)  จำนวน  1  อัน
 • คู่มือการใช้งานทั้งภาษาไทยและอังกฤษ  อย่างละ 1 เล่ม
 
                                                                                   
Visitors: 153,536