เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน (Centrifuge)

เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน (Multi Centrifuge)

ยี่ห้อ : OHAUS  ; USA

รุ่น  Frontier 5706

  • เป็นเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบตั้งโต๊ะสามารถใช้กับหัวปั่นเหวี่ยง (Rotor)  ได้ทั้งแบบ Fixed Rotor) และ Swing Out Rotor  สามารถตั้งค่าความเร็วรอบได้สูงสุด 6000 RPM
  • สามารถตั้งค่าแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางได้สูงสุด (Max.RCF)  ไม่น้อยกว่า 4,427xg 
  • สามารถปั่นตัวอย่างตกตะกอนได้ปริมาตรสูงสุด 300 มิลลิลิตร  (โดยใช้หั่วปั่นเหวี่ยงขนาด 6x50ml )
  • หน้าจอแสดงผลแบบ LCD  แสดงค่าความเร็วรอบ (RPM),ค่าแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (RCF) ,เวลา , ระดับการเพิ่ม/ลด ระดับความเร็ว (Acceleration/Deceleration)
  •  สามารถตั้งเวลาการทำงานได้สูงสุด 99 ชั่วโมง 99 นาที 59 วินาที หรือการทำงานแบบต่อเนื่อง
  • มีระบบป้องกันความปลอดภัย โดยเครื่องจะหยุดการทำงานทันทีในกรณีที่หัวปั่นไม่สมดุล (Imbalance switch off)
  • ใช้ไฟ 230 V ,50/60 Hz
  • รับประกันคุณภาพ 1 ปี
 

 

Visitors: 151,622