เครื่องหาความชื้นในตัวอย่าง (Moisture Balance)

เครื่องหาความชื้นในตัวอย่าง (Moisture Balance)

รุ่น MB90

ยี่ห้อ OHAUS : USA

- เป็นเครื่องหาความชื้นของสารได้ทั้งของแข็งและของเหลวด้วยหลักการ การให้ความร้อนด้วยแสง จากหลอดฮาโลเจน (Halogen 
  moisture analyzer) 

- แหล่งให้ความร้อนสามารถให้ความร้อนแก่ตัวอย่างได้สม่ำเสมอ ไม่มีส่วนของตัวอย่างที่ได้รับความร้อนอยู่เพียงจุดใดจุดหนึ่ง ค่าความชื้นที่
 
ได้จึงเป็นค่าที่มีความถูกต้องแม่นยำสูง

- หน้าจอแสดงผลระบบสัมผัสเป็นแบบ 4.3" QVGA TFT Touch Screen  พร้อม ไอคอนเมนูที่บอกถึงการใช้งานเครื่องอย่างง่ายๆ  และมี
  สัญลักษณ์แสดงการทำงานของเครื่อง  อุณหภูมิ เวลา รูปแบบการทำงาน และค่าความชื้นในขณะนั้น

- สามารถเลือกให้แสดงผลได้หลาย แบบ คือ เปอร์เซ็นต์ความชื้น เปอร์เซ็นต์ของแข็ง น้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงในระหว่างการทดลอง หรือ
  เปอร์เซ็นต์
Regain

- สามารถตั้งอุณหภูมิได้จาก 40C-200C และสามารถเพิ่มอุณหภูมิได้ครั้งละ 1 C

- สามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 90 กรัม และมีค่า Readability 0.001 กรัม

- สามารถตั้งเวลาในการหยุดการทดลองได้ 2 แบบ คือTimed switch-off แบบตั้งเวลา และ Auto Switch-off แบบให้หยุดโดยอัตโนมัติ 

- สามารถตั้งโปรแกรมการให้ความร้อนได้ 2 แบบ คือ Standard drying และ Fast drying

- จานชั่งสำหรับใส่ตัวอย่างมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มิลลิเมตร

- สามารถโปรแกรมตั้งค่าวิธีการวิเคราะห์สำเร็จรูปที่เหมาะสมกับตัวอย่างแต่ละชนิด(Method Library) ติดตั้งภายในเครื่องได้ 2 ประเภท         
  ตัวอย่างและแต่ละประเภทตัวอย่างเก็บผลการวิเคราะห์ได้ถึง
100 ผลการทดลอง

- มีลูกน้ำบอกระดับด้านหน้าเครื่อง พร้อมฟังก์ชั่น Level Assist ที่ช่วยผู้ใช้งานในการปรับระดับน้ำ

- มี RS 232C, USB host และ USB device interface เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน มากับเครื่อง

- ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 ไซเคิล

- รับประกันคุณภาพ 1 ปี

 

       

Visitors: 151,620