เครื่องดูด-จ่ายสารละลาย (Auto pipette)

เครื่องดูด-จ่ายสารละลายอัตโนมัติชนิดปรับปริมาตร   (Auto pipette)

รุ่น  AO-2    ช่วง  0.1 -2ul  , Increment  0.002 ul 

รุ่น  AO-10  ช่วง 0.5-10ul  , Increment  0.02 ul   

รุ่น AO-20   ช่วง 2-20ul     , Increment  0.02 ul

รุ่น AO-100 ช่วง 10-100ul , Increment 0.2 ul  

รุ่น AO-200 ช่วง 20-200ul , Increment 0.2 ul

รุ่น AO-1000 ช่วง 100-1000ul , Increment  2 ul

รุ่น AO-5000 ช่วง 500-5000ul , Increment 2 ul

รุ่น AO-10ml ช่วง 1-10 ml , Increment 20 ul  

Visitors: 151,621