เครื่องกลั่นนํ้า (Water Distillation)

         

เครื่องกลั่นนํ้า (Water Distillation)

รุ่น 2004

ผลิตภัณฑ์ GFL ; Germany

  • เครื่องกลั่นนํ้าชนิด Single distillation แบบประหยัดพลังงาน (Economical energy consumption)
  • สามารถกลั่นนํ้าได้ 4 ลิตรต่อชั่วโมง  และมีถังเก็บนํ้ากลั่น (Storage tank) ความจุ  8 ลิตร
  • ตัวเครื่องมีขนาดภายนอก  620x330x460 มิลลิเมตร  (กว้างxลึกxสูง)
  • นํ้าที่กลั่นได้มีค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) 2.3 ไมโครซิเมนส์ต่อเซนติเมตร (ที่อุณหภูมิ 25 องศา)
  • โครงสร้างของส่วน Evaporator ,Condenser (Cooling coil) ,Storage tank และ Heating  element ทำจากสแตนเลสสตีล  มี ความทนทานและไม่เป็นสนิม
  • มีก็อกสำหรับจ่ายนํ้ากลั่นอยู่ทางด้านหน้าของเครื่อง
  • มีระบบควบคุมความปลอดภัยของเครื่อง เช่น 

         1. ระบบ Electric level switch  เพื่อป้องกันนํ้ากลั่นล้นจากถังเก็บนํ้ากลั 

         2.ระบบ Thermostatic low water cut-off จะทำงานเมื่อนํ้าในระบบมีระดับตํ่ากว่าปกติ

         3.ระบบ Electric impurity detector เป็นตัวตรวจจับสิ่งปนเปื้อนในนํ้าภายในส่วนของ  Evaporator

  • ใช้ไฟ 230 V ,50/60 Hz.
  • รับประกันคุณภาพ 1 ปี

 

 

               

Visitors: 153,536