เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ในห้องแล็ปปฎิบัติการ (Water Purification)

เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ในห้องแล็ปปฎิบัติการ

Type I  Model Lab Chorus 1

ยี่ห้อ ELGA

  • เป็นเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง อาศัยหลักการกรองน้ำจากน้ำบริสุทธิ์  สามารถผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง (Type I water) ไม่น้อยกว่า 2 ลิตรต่อนาที
  • มีคุณภาพน้ำ ดังนี้ มีค่า Inorganics หรือค่า Resistivity เท่ากับ 18.2 M∙cm ที่ 25°C, ค่า Microorganisms น้อยกว่า 1 cfu/ml,  ค่า Particulates (>0.22 ไมครอน) น้อยกว่าเท่ากับ 1particulate/ml, ค่า TOC น้อยกว่า 5 ppb, เมื่อน้ำป้อนเข้าเครื่องมีค่า Resistivity มากกว่า 1M∙cm ที่ 25°C และมีค่า TOC น้อยกว่า 50 ppb
  • มีชุดอ่านค่าการนำไฟฟ้า หรือ ความต้านทานไฟฟ้า(Conductivity cell / Resistivity Cell) ไม่น้อยกว่า 2 จุด สำหรับวัดคุณภาพน้ำหลังผ่านไส้กรอง และคุณภาพน้ำบริสุทธิ์ที่ผลิตได้
  • หน้าจอแสดงคุณภาพของน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง ค่าความต้านทาน(Resistivity) ค่า TOC  อุณภูมิของน้ำ เป็นตัวอักษร
  • หน้าจอแสดงสถานะไส้กรองหลอดยูวีและเตือนการเปลี่ยนไส้กรองโดยแสดงเป็นรูปภาพ ตัวเครื่องสามารถแจ้งเตือนการเปลี่ยนอุปกรณ์สิ้นเปลืองล่วงหน้า 15 วัน
  • แขนจ่ายน้ำติดอยู่ด้านข้างของตัวเครื่อง สามารถเลือกให้ระบบจ่ายน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูงทั้งแบบใช้มือควบคุมอัตราการไหล โดยสามารถปรับอัตราการไหลได้ระหว่าง 50 มิลลิลิตร – 2 ลิตร  และโดยการกำหนดปริมาตรไว้แล้วเครื่องจะทำการจ่ายน้ำ-หยุดจ่ายน้ำเองโดยอัตโนมัติ  
  • รับประกันคุณภาพ 1 ปี
Visitors: 151,617