เครื่องปั่นเหวี่ยงระเหยสารทำให้เข้มข้น(Vacuum Centrifuge)

EZ

เครื่องปั่นเหวี่ยงระเหยสารทำให้เข้มข้น (Vacuum Centrifuge)

รุ่น EZ2-Elite

 • เป็นเครื่องปั่นเหวี่ยงระเหยสารแบบสูญญากาศ (Vacuum Concentration) สำหรับระเหยตัวทำละลาย เพื่อทำให้ตัวอย่างเข้มข้น ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้
 • Built-in ระบบควบแน่น (condenser)
 • มีความเร็วรอบในการปั่นได้สูงสุด  2,000 รอบต่อนาที
 • หัวปั่น (Rotor) มีหลายขนาด สามารถใช้ได้กับหลอดทดลองได้หลายขนาด
 • สามารถปรับอุณหภูมิได้สูงถึง +80 C ความแม่นยำของการตั้งอุณหภูมิในการระเหยตัวอย่างมีความผิดพลาดไม่เกิน ± 2.5
 • ระบบความดันแสดงค่าตั้งแต่ 0-1200 mbar
 • สามารถระเหยตัวทำละลายที่มีจุดเดือดสูงถึง + 220oC 
 • ตั้งค่าการทำงานผ่านปุ่มกดที่ตัวเครื่อง โดยแสดงค่าอุณหภูมิ ความดัน และเวลาบนจอ LCD
 • สามารถตั้งเวลาการทำงานและหยุดทำงานเองเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้
 • มีระบบ Dri-Pure ป้องกันการเกิด SolventBumping
 • ส่วนดักจับไอระเหย(Speed trap)  มีลักษณะใส มองเห็นระดับของตัวทำละลายได้ชัดเจน และมีระบบ Defrost ทำให้ไม่มีน้ำแข็งเกาะที่ส่วนดักจับไอระเหย
 • สามารถทำการ Freeze dry สารได้อย่างรวดเร็ว
 • ตัวทำละลายที่ควบแน่นจากส่วนดักจับไอระเหย สามารถไหลลงสู่ขวดเก็บของเสียอย่างอัตโนมัติ (Autodraining)
 • ใช้กระแสไฟฟ้า  230 โวลล์ (+10%),  50 เฮิร์ทซ์
 • รับประกันคุณภาพการใช้งาน   
    *****มี 4  รุ่นให้เลือก******** 
    1.EZ-2            Suitable for water and volatile solvent
    2.EZ-2 Envi   Suitable for concentration of volatile solvent
    3.EZ-2 Plus   Suitable for solvents with boiling points up to 165 Deg.
    4.EZ-2 Elite    Suitable for solvent with  boiling point up to 220 Deg.
Visitors: 153,538