อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า (Shaking Water Bath)

อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า (Shaking Water Bath) 

Model WNB 14/22/29/45

ยี่ห้อ Memmert : Germany

 • เป็นอ่างน้ำที่ควบคุมอุณหภูมิได้ ทำด้วยโลหะสแตนเลสสตีลทั้งภายในและภายนอก พร้อมอุปกรณ์เขย่าสารเคมี     สามารถตั้งค่าความเร็วของการเขย่า ได้ในช่วง 35 ถึง 160 สโตรกต่อนาที
 • สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 5 องศาเซลเซียส เหนืออุณหภูมิห้องถึง 95 องศาเซลเซียส โดยมีค่า Variation ที่ +/- 0.1 องศาเซลเซียส และค่า Distribution ที่ +/- 0.25 องศาเซลเซียส
 • มีระบบป้องกันอันตรายจากอุณหภูมิสูงเกิน ระบบควบคุมอุณหภูมิเป็นแบบ ELECTRONIC PID CONTROLLER
 • มีฝาเปิด-เปิดใช้งานแบบทรงโค้ง
 • แสดงอุณหภูมิเป็นตัวเลขเรืองแสง (L.E.D.) พร้อมทั้งระบบสัญญาณไฟแสดงสถานะการทำงานของเครื่อง
 • สามารถตั้งเวลาทำงานตลอดเวลา หรือตั้งเวลาการทำงานผ่านปุ่มโรตารี่
 • สามารถตั้งเวลาในการปิดเครื่องเองโดยอัตโนมัติ
 • มีอุปกรณ์สำหรับยึดขวดขนาดต่าง ๆ(เลือกเป็นอุปกรณ์ประกอบการใช้งานเช่น )
 • สามารถตั้งเวลาในการทำงานได้ตั้งแต่ 1 นาที ถึง 99.59 ชั่วโมง
 • ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 1 เฟส
 • เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากประเทศเยอรมันนี
 • รับประกันคุณภาพ 1 ปี
Visitors: 151,621