เครื่องกลั่นระเหยภายใต้สุญญากาศ (Rotary Evaporator)

เครื่องกลั่นระเหยภายใต้สุญญากาศ (Rotary Evaporator)

รุ่น  RV8

ยี่ห้อ IKA : Germany

  • เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการระเหยสารตัวอย่างที่เป็นของเหลวโดยการกลั่นเพื่อแยกตัวทำละลายที่ผสมอยู่
  • สามารควบคุมความเร็วในการหมุนได้ในช่วง 5300 รอบ / นาที
  • มีหน้าจอแสดงความเร็วรอบ เป็นตัวเลขไฟฟ้า
  • มีอ่างให้ความร้อนที่สามารถใช้ได้กับน้ำหรือน้ำมัน สามารถควบคุมอุณหภูมิได้จากอุณหภูมิห้องถึง 180 องศาเซลเซียส แสดงอุณหภูมิเป็นตัวเลขไฟฟ้า
  • ตัวอ่างด้านในทำด้วยสแตนเลสออกแบบให้สามารถใช้กับขวดกลั่นได้หลายขนาดโดยใช้ได้กับขวดกลั่นขนาดไม่น้อยกว่า 50 มิลลิลิตร ถึง 3 ลิตร
  • อ่างให้ความร้อนมีขนาด 3 ลิตร สามารถยกเพื่อการเปลี่ยนถ่ายสารตัวกลางให้ความร้อนได้โดยง่าย
  • ระบบเลื่อนขวดกลั่นใสสารตัวอย่างแบบ manual lift , มีด้ามจับกระชับรับมือเพื่อความสะดวกในการยกขึ้น ลงได้
  • สามารถปรับมุมของขวดกลั่นที่จุ่มลงในอ่างให้ความร้อนเพื่อความเหมาะสมกับขวดกลั่นขนาด ต่างๆ
Visitors: 151,619