เครื่องวิเคราะห์หาค่าพลังงานความร้อน (Bomb Colorimeters)

เครื่องวิเคราะห์หาค่าพลังงานความร้อนโดยวิธีเผาไหม้ตัวอย่าง
รุ่น C600
ยี่ห้อ IKA  : Germany
  • เป็นเครื่องมือสำหรับหาปริมาณความร้อนอย่างแบบอัตโนมัติ เพื่อหาค่าพลังงานความร้อนของวัสดุที่เป็นของแข็ง ของเหลว รวมถึงวัสดุเปียกชื้น โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน DIN,  ASTM,ISO, GOST และ GB เป็นต้น
  • สามารถเลือกโหมดการวิเคราะห์ค่าความร้อนได้ทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ Adiabatic, Dynamic และ Isoperibol
  • สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 6 ตัวอย่างต่อชั่วโมง ในโหมด Dynamic, จำนวน 5 ตัวอย่างต่อชั่วโมง ในโหมด Adiabatic และจำนวน 4 ตัวอย่างต่อชั่วโมง ในโหมด Isoperibol (ไม่รวมเวลาในการเตรียมตัวอย่าง)
  • สามารถวัดค่าความร้อนได้สูงสุดถึง 40,000JOULE
  • มีค่าความละเอียดของอุณหภูมิที่ทำการวัดที่ 0.0001 องศาเซลเซียส
  • สามารถปรับอุณหภูมิในการวิเคราะห์ตัวอย่างได้ที่ 22, 25 และ 30 องศาเซลเซียส
  • สามารถสั่งงานและทำงานผ่านหน้าจอระบบสัมผัส
  • ใช้ไฟฟ้า 230 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ
  • รับประกันคุณภาพ 1 ปี
Visitors: 153,536