เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity Meter) สำหรับวัดคุณภาพน้ำ

 

เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH Meter)

ยี่ห้อ : OHAUS ; USA

รุ่น Starter 3100C 

 • เป็นเครื่องสำหรับวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) ,ค่าปริมาณของแข็ง (TDS) ,ค่าความเค็ม (Salinity) และอุณหภูมิสำหรับห้องแล็บปฎิบัติการ
 • สามารถวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) ได้ในช่วง 0.00 uS/cm ถึง 199.9 mS/cm
 • สามารถวัดค่าปริมาณของแข็ง (TDS)  ได้ในช่วง 0.1 mg/l ถึง 199.9 g/l
 • ค่าความละเอียด (Resolution) แบบ Auto-range
 • ค่าความถูกต้อง (Error Limit) +/- 0.5 % of the Measurement Value
 • สามารถวัดอุณหภูมิได้ในช่วง 0.00-100 Deg.
 • แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้าผ่านหน้าจอขนาดใหญ่แบบ Liquid Crystal Backlight
 • สามารถปรับค่าชดเชยอุณหภูมิได้ทั้งแบบmanual และแบบอัตโนมัติ (ATC)
 • มีระบบจำค่าบัฟเฟอร์ที่ใช้ในการคาลิเบรทอัตโนมัติ และสามารถทำคาลิเบรทได้ 1 จุด
 • สามารถบันทึกค่าการวัดได้ 99 ค่า
 • สามารถต่อกับเครื่องพิมพ์ได้ (กรณีซื้อเป็นอุปกรณ์ประกอบ) 
      ***อุปกรณ์ประกอบที่มากับตัวเครื่อง  ประกอบด้วย *** 
 • หัววัด  (Electrode) รุ่น STCON3 Conductivity Electrode(70uS/cm to 200ms/cm) จำนวน  1  อัน
 • ที่ยึดหัววัด (Electrode  Holder)  จำนวน  1  อัน
 • คู่มือการใช้งานทั้งภาษาไทยและอังกฤษ  อย่างละ 1 เล่ม
 
                                                                                          
                                            
Visitors: 151,621