เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในสารละลาย (DO Meter) รุ่น ST400D

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในสารละลาย (DO Meter)

รุ่น ST400D 

ยี่ห้อ OHAUS :USA

เป็นเครื่องที่สามารถวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำแบบพกพา โดยใช้หลักการ optical จอแสดงผลเป็นแบบ LCD
   display ที่สามารถแสดงค่า DO (mg/L) และอ่านค่าอุณหภูมิได้ในเวลาเดียวกัน 
-  สามารถวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำ(Dissolved   
   Oxygen) ตั้งแต่ 0.00…20.00 mg/L (ppm)  มีค่าการอ่านละเอียด 0.01 mg/L และค่า
   ความถูกต้อง
± 0.2 ที่ช่วงการวัด 0...8 mg/L, ± 0.3 ที่ช่วงการวัด 8...20 mg/L 

สามารถวัดค่าความดันบรรยากาศได้ ตั้งแต่ 50…115 kPa มีค่าการอ่านละเอียด  0.1 kPa  มีค่าความถูกต้อง ± 1.5 kPa

-  สามารถวัดค่าอุณหภูมิของน้ำตัวอย่างได้ในช่วง 0-50°C  มีค่าการอ่านละเอียด  0.1°C  มีค่าความถูกต้อง ± 0.3°C 

ตัวเครื่องสามารถปิดเองเมื่อไม่มีการใช้งานเกินกว่า 10 นาที เพื่อประหยัดแบตเตอรี่และมีสัญลักษณ์แสดงสถานะแบตเตอรี่เพื่อเตือนว่าควร
   เปลี่ยนหรือไม่

มีระบบชดเชยค่าความดันบรรยากาศและอุณหภูมิ

มีโปรแกรมการปรับค่ามาตรฐาน (Calibration) ได้ 2 จุด

สามารถเก็บผลการวัดได้  99 ค่า

มีสัญลักษณ์แสดงถึงประสิทธิภาพของ Electrode บนหน้าจอ  ( Electrode Condition )  หลังจากทำการcalibration แล้ว

ใช้ battery ขนาด AAA จำนวน 4 ก้อน

รับประกันคุณภาพ 1  ปี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 151,620