กระดาษเช็ดเลนส์ (Lens Cleaning papers)

กระดาษเช็ดเลนส์  (Lens cleaning papers)
- ขนาดบรรจุ  25 Pk/BOX  ,25 แผ่น/แพ็ค
- ขนาดกระดาษ 100x150mm
- ยี่ห้อ Whatman 
       
Visitors: 153,536