กระจกสไลด์ (Microscope Slides) แผ่นไมโครสโคปสไลด์, Cover Glass

กระจกสไลด์ (Microscope Slides) แผ่นไมโครสโคปสไลด์, Cover Glass

  • กระจกสไลด์ 1x3 นิ้ว
  • 72 แผ่นต่อกล่อง ยี่ห้อ เรือใบ ผลิตในจีน
  • Microscope Slides (Ground Edges) No.7101 Sail Brand (China)

 

 

 

Visitors: 143,765