สารเคมี และ อาหารเลี้ยงเชื้อ (Lab chemical and Culture Media)

สารเคมีที่ใช้ในห้องแล็ปปฎิบัติการ หรือ การวิเคราะห์   
ยี่ห้อ Merck /Ajax /Fisher /LOBA /Kemaus/Panreac /POCH /ACROS     
  • Analytical Grade
  • Lab grade
  • Commercial Grade
  • CRM ,Standard
  • Reagent
อาหารเลี้ยงเชื้อ (Culture Media)
ยี่ห้อ  Hi-Media / BD Difco
 
 
 
            
Visitors: 153,536