กระดาษวัดค่าพีเอช (pH paper)

กระดาษวัดค่าพีเอช (Universal pH Indicator)

ราคา 400 บาท (ไม่รวม vat7% ,ไม่รวมค่าจัดส่งตามจริง)

  • เป็นกระดาษสำหรับใช้วัดค่าพีเอช (pH Indicator strips)
  • สามารถวัดค่า pH ได้ในช่วง 0-14 pH
  • 100 ชิ้น/กล่อง
  • ผลิตยี่ห้อ Merck ; เยอรมันนี
Visitors: 151,617