หน้ากากอนามัย(Madical Mask) 3 ชั้น/หน้ากากอนามัยคาร์บอน4 ชั้น (Face Mask carbon)

***หน้ากากอนามัย   ขนาดบรรจุ  50ชิ้น/กล่อง , 40 กล่อง/ลัง

      - หน้ากากอนามัย(Madical Mask) ขนาดบรรจุ  50ชิ้น/กล่อง

***หน้ากากอนามัยคาร์บอน4 ชั้น (Face Mask carbon)*** 

      - ใช้สำหรับป้องกันฝุ่นควัน  กลิ่นของไอระเหย  มลภาวะทางอากาศและเชื้อแบคทีเรีย  ในห้องแล็บปฎิบัติการ  โรงงานอุตสาหกรรม  โรงพยาบาล  งานวัสดุก่อ

         สร้าง  งานที่เกี่ยวข้องกับฝุ่น และสารเคมี

      - ขนาดบรรจุ  50ชิ้น/กล่อง , 40 กล่อง/ลัง

 

***สินค้าหมดงดจำหน่ายชั่วคราว***

 

 

  

 

Visitors: 143,763