ตะเกียงแอลกอฮอล์สแตนเลส (Stainless Alcohol Lamp)

ตะเกียงแอลกอฮอล์สแตนเลส (Stainless Alcohol Lamp)

  • พร้อมจุกเซรามิก ไส้ตะเกียง และฝาครอบสแตนเลส ขนาดความจุ 150 มล.
Visitors: 151,620