ปิเปตทิป (Pipette Tips)/Pipette Tips/Micropipette Tip/ไมโครปิเปตต์ทิป

ปิเปตทิป (Pipette Tip and Accessories) ยี่ห้อ AHN /Germany

1. 1-002-81-0  AHN myTip T 0.1-10 µl, clear, 1000 tips/Bag    ราคา 450 บาท (ยังไม่รวม Vat7%) 

2. 1-121-C5-0 AHN myTip T1-200ul ,clear ,96 tips/Rack        ราคา 220 บาท (ยังไม่รวม Vat7%)

3. 1-202-80-2  AHN myTip T 100-1000 ul ,bule ,500 tips/Bag  ราคา 400 บาท (ยังไม่รวม Vat7%)

4. 1-210-84-0  AHN myTip MaT 1-5ml ,clear,250 tips/Bag      ราคา 1250 บาท (ยังไม่รวม Vat7%)

5. 1-213-50-0  AHN myTip MaT 1-10 ml ,clear,100tips/Bag    ราคา 850 บาท (ยังไม่รวม Vat7%)

Microcentrifuge Tube and PCR Tube ยี่ห้อ AHN/Germany 

1. 3-205-80-0  AHN myTube MT 1.5 ml,clear500 tubes/Bag                                   ราคา 620 บาท  (ยังไม่รวม Vat7%) 

2. 3-011-80-0  AHN myTube PCR 0.2ml,clear ,flat cap ,sterile ,1000 tubes /Bag  ราคา 2,000 บาท(ยังไม่รวมVat7%)

AHN myTip Filter Pipette Tips

1. 2-003-C5-0  AHN myTip FT0.1-10ul ,clear,sterile ,96 tips /Rack        ราคา  350 บาท (ยังไม่รวม Vat7%)

2. 2-128-C5-0  AHN myTip FT1-200 ul,clear,sterile,96 tips/Rack           ราคา  350 บาท (ยังไม่รวมVat7%)

3. 2-203-C4-0  AHN myTip FT100-1000ul ,clear,sterile,96tips/Rack      ราคา 400 บาท  (ยังไม่รวม Vat7%)     

Visitors: 151,619