ปั๊มสูญญากาศ /ปั๊มสูญญากาศสำหรับชุดกรองสาร /ปั๊มสูญญากาศ ยี่ห้อ GAST /Diaphragm Vaccuum pump


ปั๊มสูญญากาศ (Diapharm vacuum pump)

ยี่ห้อ GAST รุ่น 07061-42

ราคา  20,000 บาท (ราคายังไม่รวม Vat7%)

  •  เป็นปั๊มสูญญากาศสำหรับต่อเข้ากับชุดกรองแบคทีเรียที่มีการทำงานของปั๊มเป็นแบบ Diaphragm ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น
  • สามารถสูบอากาศได้ด้วยอัตราเร็ว 28.3 ลิตร/นาที
  • สามารถทำความดัน (pressure) ได้ 60 PSI
  • สามารถทำสูญญากาศได้ 24.0 ln.Hg
  • มอเตอร์มีขนาดไม่น้อยกว่า 1/8 แรงม้า
  • มีมาตรวัดความดันและมาตรวัดสูญญากาศซึ่งสามารถปรับระดับ     
        สูญญากาศและความดันได้
  • ผลิตภัณฑ์จากประเทศอเมริกา
  • รับประกันสินค้า 1 ปี 
Visitors: 153,538