ชุดกรองสารละลาย (Filtering Apparatus) /ชุดกรองสารละลายสำหรับงานทางจุลชีววิทยา /ชุดกรองสารละลายสำหรับงานวิเคราะห์ HPLC /Vacuum Filtration Unit

ชุดกรองสารละลาย (Filtering Apparatus)

ยี่ห้อ Duran/Germany 

ราคา  13,500  บาท  (ราคายังไม่รวม Vat7%)

  • Duran@Filtering Apparatus
  • Filtering Flask 1L NS45/40
  • Head NS 45/40 with hose connection GL14
  • Glass filter disc 50 mm and slit-sieve disc 48 mm
  • Funnel 250 ml scale and clamp

 

 
Visitors: 151,617