เครื่องเขย่าผสมสาร (Multi-Tube Vortex Mixers) Model VXMTDG

ครื่องเขย่าผสมสาร (Digital Multi-Tube Vortex Mixers)

Model VXMTDG ยี่ห้อ OHAUS/USA 

- เครื่องเขย่าสารแบบVortex สามารถเขยาได้สูงสุด 50ตัวอย่างต่อครั้ง (ขึ้นกับอุปกรณ์ประกอบ)

- หน้าจอ Dogital LED แสดงความเร็วและเวลาในการทำงาน

- มีโหมดการทำงานแบบ Pulsing

- สามารถปรับความเร็วรอบได้ตั้งแต่ 500 ถึง 2500 รอบต่อนาที

- สามารถตั้งเวลาการทำงานได้ตั้งแต่ 1 นาทีถึง 160 ชั่วโมง

- สามารถเซ็ตอุปกรณ์ประกอบการใช้งานเพิ่มเติม คือ ถาดชุดแผ่นรองสำหรับรองรับและรางโฟมให้เหมาะสมตามการใช้งาน

- รับประกันคุณภาพ 1 ปี

  "ผลิตภัณฑ์ OHAUS ประเทศสหรัฐอเมริกา"

 

 

Visitors: 153,536