เครื่องควบคุมการดูดจ่ายสารละลาย Pipette Controller /Pipette Aid /Pipette Man

เครื่องควบคุมการดูดจ่ายของสารละลาย (Pipette Aid /Pipette Man/Pipette Controller)

รุ่น  Pipette Boy ACU

ยี่ห้อ Integra Bioscience / Switchzerland

ราคา  12,000 บาท (ยังไม่รวม Vat7%)

 - เป็นเครื่องดูดจ่ายสารละลายอิเล็กทรอนิคส์ที่เหมาะสำหรับใช้กับปิเปตแก้ว และปิเปตพลาสติก ซึ่งสามารถใช้งานได้ตั้งแต่ขนาด 1-100 ml

- มีไฟ LED สำหรับช่วยให้มองเห็นสารละลายในภาชนะที่ลึกเมื่อกดปุ่มดูดสารละลาย และสามารถปิดได้เมื่อไม่ต้องการ

- ความเร็วในการจ่ายสารละลาย 10 ml

- มีปุ่มสำหรับดูดสารละลายและจ่ายสารละลายแยกออกจากกัน

- ใช้กับเบตเตอรี่ NiMH ที่สามารถชาร์จได้มากกว่า 1000ครั้ง 

- มีสัญญาณไฟสีแดงแสดงเมื่อแบตเตอรี่อ่อน และเมื่อชาร์จแบตเตอรี่จะแสดงเป็นไฟสีเขียว

- รับประกันคุณภาพ 1 ปี

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 151,621