อุปกรณ์ดูดจ่ายของเหลวจากขวด ( Dispenser Adjustable Volume)

อุปกรณ์ดูดจ่ายของเหลวออกจากขวด (Dispenser Adjustable Volume)

1.  รุ่น 4203 ยี่ห้อ Mikromeister ผลิตภัณฑ์ประเทศเยอรมัน 

     ราคา 12,500 บาท (ราคายังไม่รวม Vat7%) และค่าส่งสินค้าตามจริง

     - เป็นเครื่องดูดจ่ายของเหลวชนิดปรับปริมาตรได้ โดยสามารถต่อกับขวดได้หลายขนาด 

     - สามารถปรับปริมาตรได้ในช่วง 1.00 - 10.00 มิลิลิตร ความละเอียดในการปรับ 0.20 มิลลิลิตร มีค่าความถูกต้อง
       0.1%

     - เหมาะกับการดูดจ่ายสารละลายทั่วไปได้หลายชนิด เช่น  กรด ด่าง ตัวทำละลาย ยกเว้น กรดไฮโดรฟลูโอลิค และ           สารเคมีที่ทำละลายหรือกัดกร่อน PTFE ,PFA ,Borosilicate ,Platinum

     - ส่วนกระบอกดูดสารสามารถหมุนได้ 360 องศา  สะดวกในการอ่านปริมาตรขณะใช้งาน

     - มีปุ่มควบคุมการทำงาน 3 ตำแหน่ง คือ Dispensing ของเหลวถูกจ่ายจากขวดบรรจุ , Return ไล่อากาศออก               จากระบบในการเริ่มใช้งานจนกระทั่งไม่มีฟองอากาศในกระบอกสูบและของเหลวถูกจ่ายลงในขวด                               และ Locked  หยุดการใช้งานวาล์วปิด

     - สามารถทำให้ปลอดเชื้อโดยการนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส หรือ ฆ่าเชื้อโดยใช้สารเคมี                         เช่น แอลกอฮอล์ และ ฟอร์มาลดีไฮด์

     - อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน ประกอบด้วย ข้อต่อสำหรับใช้สวมกับปากขวดขนาดต่างๆ (PP Adapter)                           ,ใบรายงานการสอบเทียบจากผู้ผลิต และอุปกรณ์สำหรับถอดชิ้นส่วน 

     - รับประกันคุณภาพ 1 ปี (เฉพาะตัวเครื่อง)

2. รุ่น 4204  ยี่ห้อ Mikromeister ผลิตภัณฑ์ประเทศเยอรมัน

    ราคา  15,900 บาท (ราคายังไม่รวม Vat7%) และค่าส่งสินค้าตามจริง

     - เป็นเครื่องดูดจ่ายของเหลวชนิดปรับปริมาตรได้ โดยสามารถต่อกับขวดได้หลายขนาด 

     - สามารถปรับปริมาตรได้ในช่วง 2.50 - 25.00 มิลิลิตร ความละเอียดในการปรับ 0.50 มิลลิลิตร มีค่าความถูกต้อง 
       0.5%

     - เหมาะกับการดูดจ่ายสารละลายทั่วไปได้หลายชนิด เช่น  กรด ด่าง ตัวทำละลาย ยกเว้น กรดไฮโดรฟลูโอลิค และ           สารเคมีที่ทำละลายหรือกัดกร่อน PTFE ,PFA ,Borosilicate ,Platinum

     - ส่วนกระบอกดูดสารสามารถหมุนได้ 360 องศา  สะดวกในการอ่านปริมาตรขณะใช้งาน

     - มีปุ่มควบคุมการทำงาน 3 ตำแหน่ง คือ Dispensing ของเหลวถูกจ่ายจากขวดบรรจุ , Return ไล่อากาศออก               จากระบบในการเริ่มใช้งานจนกระทั่งไม่มีฟองอากาศในกระบอกสูบและของเหลวถูกจ่ายลงในขวด                               และ Locked  หยุดการใช้งานวาล์วปิด

     - สามารถทำให้ปลอดเชื้อโดยการนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส หรือ ฆ่าเชื้อโดยใช้สารเคมี                         เช่น แอลกอฮอล์ และ ฟอร์มาลดีไฮด์

     - อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน ประกอบด้วย ข้อต่อสำหรับใช้สวมกับปากขวดขนาดต่างๆ (PP Adapter)                           ,ใบรายงานการสอบเทียบจากผู้ผลิต และอุปกรณ์สำหรับถอดชิ้นส่วน 

     - รับประกันคุณภาพ 1 ปี (เฉพาะตัวเครื่อง)

3. รุ่น 4205  ยี่ห้อ Mikromeister ผลิตภัณฑ์ประเทศเยอรมัน

    ราคา  17,900 บาท (ราคายังไม่รวม Vat7%) และค่าส่งสินค้าตามจริง

     - เป็นเครื่องดูดจ่ายของเหลวชนิดปรับปริมาตรได้ โดยสามารถต่อกับขวดได้หลายขนาด 

     - สามารถปรับปริมาตรได้ในช่วง 5.0 - 50.00 มิลิลิตร ความละเอียดในการปรับ 1.0 มิลลิลิตร มีค่าความถูกต้อง 
       0.5%

     - เหมาะกับการดูดจ่ายสารละลายทั่วไปได้หลายชนิด เช่น  กรด ด่าง ตัวทำละลาย ยกเว้น กรดไฮโดรฟลูโอลิค และ           สารเคมีที่ทำละลายหรือกัดกร่อน PTFE ,PFA ,Borosilicate ,Platinum

     - ส่วนกระบอกดูดสารสามารถหมุนได้ 360 องศา  สะดวกในการอ่านปริมาตรขณะใช้งาน

     - มีปุ่มควบคุมการทำงาน 3 ตำแหน่ง คือ Dispensing ของเหลวถูกจ่ายจากขวดบรรจุ , Return ไล่อากาศออก               จากระบบในการเริ่มใช้งานจนกระทั่งไม่มีฟองอากาศในกระบอกสูบและของเหลวถูกจ่ายลงในขวด                               และ Locked  หยุดการใช้งานวาล์วปิด

     - สามารถทำให้ปลอดเชื้อโดยการนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส หรือ ฆ่าเชื้อโดยใช้สารเคมี                         เช่น แอลกอฮอล์ และ ฟอร์มาลดีไฮด์

     - อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน ประกอบด้วย ข้อต่อสำหรับใช้สวมกับปากขวดขนาดต่างๆ (PP Adapter)                           ,ใบรายงานการสอบเทียบจากผู้ผลิต และอุปกรณ์สำหรับถอดชิ้นส่วน 

     - รับประกันคุณภาพ 1 ปี (เฉพาะตัวเครื่อง)Visitors: 153,538