เครื่องวัดความหวาน ความเค็ม/Brix /Salt /Atago

เครื่องวัดความหวาน /ความเค็ม / Brix / Salt Refractometer / Atago

1. เครื่องวัดความหวาน รุ่น Master-53M 

    ยี่ห้อ Atago ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น

    ราคา  5,750 บาท (ราคายังไม่รวม Vat7%) และค่าส่งสินค้าตามจริง

    - เป็นเครื่องวัดค่าความหวานแบบมีด้ามจับ โดยมีหน่วยวัดเป็น % Brix

    - วัดค่าความหวานอยู่ในช่วง 0.0 - 53.0 %

    - สเกลมีความละเอียด 0.5 %

    - มีสเกลเป็นสีฟ้า ตัวเลขใหญ่และสว่าง มีความคมชัด

    - ผลิตภัณฑ์ Atago ประเทศญี่ปุ่น

2. เครื่องวัดความหวานแบบ Digital (Digital Hand-held Pocket Refractometer)

    รุ่น PAL-1  ยี่ห้อ Atago ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น

    ราคา 12,500  บาท (ราคายังไม่รวม Vat7%) และค่าจัดส่งตามจริง

    - เป็นเครื่องวัดค่าความหวานแบบ Digital  โดยมีหน่วยวัดเป็น% ฺBrix

    - วัดค่าความหวานอยู่ในช่วง 0.0 - 53.0 %

    - มีความแม่นยำ (Accuracy)  +/- 0.2%

    - มีระบบการชดเชยอุณหภูมิ (Temperature compensation) ช่วง 10 - 100 C

    - ผลิตภัณฑ์ Atago ประเทศญี่ปุ่น 

3. เครื่องวัดความเค็มแบบมีด้ามจับ (Hand-held Sanility Refractometer) 

    รุ่น Master-  S28M ยี่ห้อ Atago ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น

    ราคา  5,750 บาท (ราคายังไม่รวม Vat7%) และค่าส่งสินค้าตามจริง

    - เป็นเครื่องวัดค่าความเค็มแบบมีด้ามจับ ซึ่งใช้ในการวัดระดับความเข้มข้นของเกลือ (โซเดียมคลอไรด์)  

    - วัดค่าความเข้มข้นของเกลืออยู่ในช่วง 0.0 - 28.0 %

    - สเกลมีความละเอียด 0.2 %

    - มีสเกลเป็นสีฟ้า ตัวเลขใหญ่และสว่าง มีความคมชัด

    - ผลิตภัณฑ์ Atago ประเทศญี่ปุ่น

4. เครื่องวัดความเค็มแบบ Digital (Digital Hand-held Pocket Refractometer)

    รุ่น PAL-03S  ยี่ห้อ Atago ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น

    ราคา 14,900  บาท (ราคายังไม่รวม Vat7%) และค่าจัดส่งตามจริง

    - เป็นเครื่องวัดค่าความเค็มแบบ Digital  ซึ่งใช้ในการวัดระดับความเข้มข้นของเกลือ (โซเดียมคลอไรด์)

    - วัดค่าความเข้มข้นของเกลืออยู่ในช่วง 0.0 - 28.0 %

    - มีความแม่นยำ (Accuracy)  +/- 0.2%

    - มีระบบการชดเชยอุณหภูมิ (Temperature compensation) ช่วง 10 - 40 C

    - ผลิตภัณฑ์ Atago ประเทศญี่ปุ่น 

 

Visitors: 153,536